Pohled do instalace v galerii OFF / FORMÁT,vpravo obraz Petra Grubera, foto Martina Schneiderová, 2016