Pohled do instalace v galerii OFF / FORMÁT, s obrazy Petra Grubera, foto Martina Schneiderová,