OTÁZKY PRO ESTHER HICKS / papír, sádra, vosk / 2017