KNIHOVNA /  Šimotová,Malich,Kolíbal,Veselý/Z cyklu Cesta ticha 2 /pohled do instalace / Záhorská galéria Senica / 2015...