HOMMAGE A FRANTIŠEK VLÁČIL /kombinovaná technika / 2015