HOMMAGE A FRANTIŠEK VLÁČIL / kombinovaná technika / 2015